Impressum

Zodpovedný za obsah tejto internetovej stránky

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier
Deutschland

Telefon: +49 651 82 69-0
Fax: +49 651 82 69-118
info@hase.de
www.hase.de

Konateľ: Eva Maria Blasius, Fernando Diaz Nájera

Sídlo spoločnosti: 54294 Trier

Registračný súd: Amtsgericht Wittlich
Registračné číslo: HRB 4937
Daňové identifikačné číslo podľa § 27a Zákona o dani z obratu: DE235388930

Obsah zodpovedný podľa § 10 odsek 3 MDStV:
Eva Maria Blasius, Fernando Diaz Nájera (Adresu pozri vyššie)

Za obsah zodpovedá: Obsah našich stránok boli vytvorený s maximálnou starostlivosťou, avšak nepreberáme žiadnu záruku za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu.

Ochrana osobných údajov

Poznámka k zodpovednosti:
Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia. 

©  Copyright 2015 Hase Kaminofenbau GmbH.

Všetky práva vyhradené. Dotlač, záznam do online služby a internetu, ako aj rozširovanie na nosičoch dát ako CD-ROM, DVD-ROM atď.  smú byť realizované len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu.