Technológia iQ predstavuje revolúciu spaľovania v krbových pieckach. Vďaka nášmu inteligentnému softvéru a automatickej regulácii horenia je horenie v krbovej piecke ešte čistejšie ako kedykoľvek predtým.

MIMORIADNA ÚČINNOSŤ.
S NÍZKYMI EMISIAMI.

iQ neustále analyzuje teplotu v spaľovacej komore, riadi
prúdenie vzduchu a teplotu. Prívod kyslíka je dokonale vyvážený.

APLIKÁCIA PRE KRBOVÚ PIECKU.

Výkon krbovej piecky je monitorovaný pomocou aplikácie. Najlepší čas
pre priloženie dreva sa zobrazuje na piecke a v aplikácii.

Aplikácia iQ poskytuje aktuálne informácie o kvalite horenia v krbovej piecke. Zobrazuje výkon horenia z hľadiska emisného správania a energetickej účinnosti. Aplikácia indikuje ideálny čas pre priloženie paliva, poskytuje tipy ako zapáliť oheň, obsahuje pokyny na obsluhu a inštaláciu, ako aj sériové číslo krbovej piecky.

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA.
BEZ ZBYTOČNÝCH STAROSTÍ.

Všetky komponenty iQ sú dlhodobo testované. Na dymovodoch
nie je potrebné robiť žiadne ďalšie úpravy. Celá technológia je
vo vnútri krbovej piecky.

INTELIGENCIA.
MYSLÍ ZA VÁS.

Geografická poloha, neobvyklé riešenie komína, nevhodné
palivo alebo nepriaznivé poveternostné podmienky systém
rozpozná a kompenzuje.

Krbové piecky na technológiu

MÔŽE DOKÁZAŤ EŠTE VIAC:

iQ+ dopĺňa technológiu iQ o systém čistenia priamo v tele krbovej piecky.

Najnižšie emisie - konštantné v každej fáze horenia.

Žiadne konštrukčné požiadavky.
Žiadny zachytávač prachu.

Výsledky meraní ako zo skúšobne.

KONŠTRUUJEME INTELIGENTNÉ KRBOVÉ PIECKY.

Už viac ako 40 rokov vyrábame v HASE azda najlepšie krbové piecky na drevo. Sú konštruované v našej továrni v meste Trier. Pri výrobe dbáme na udržateľnosť, regionálnosť a vychádzame zo všetkých našich získaných znalostí. Veríme v budúcnosť čistého horenia v krbových pieckach. A veríme, že umenie remesla a inovácie patria k sebe. Intenzívne sme pracovali na inovatívnej technológii horenia: Piece HASE z technologią iQ wyposażone są w automatyczną regulację powietrza i inteligentne oprogramowanie, które sprawia, że ogrzewanie drewnem jest niezwykle czyste. Všetky krbové piecky iQ sú stopercentne „made in Germany“ vyrobené v našej továrni HASE, v nemeckom meste Trier/Niemcy.